Syarat-Syarat Haji Yang Harus Dipenuhi Umat Islam

Syarat-Syarat Haji Yang Harus Dipenuhi Umat Islam Beragama Islam , yaitu sesorang yang telah menyakini kebenaran ajaran Islam, kemudian...

Solusi Membrantas Suap Dan Hadiah Yang Haram

Solusi Membrantas Suap Dan Hadiah Yang Haram - Rizki yang didapatkan tidak halal, ia tidak akan mampu mendatangkan kebahagiaan. Ketika sa...

Perbedaan Antara Hadiah Dengan Suap

Perbedaan Antara Hadiah Dengan Suap - Banyak sebutan untuk pemberian sesuatu kepada petugas atau pegawai diluar gajinya, seperti suap, ha...

Prestasi Yang Diraih Utsman bin Affan Selama Menjadi Khlaifah

Prestasi Yang Diraih Utsman bin Affan Selama Menjadi Khlaifah -  Usman bin Affan terpilih sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab.  k...

Prestasi Yang Diraih Khalifah Umar bin Khattab Selama Menjadi Khalifah

Prestasi Yang Diraih Khalifah Umar bin Khattab Selama Menjadi Khalifah - Umar memangku jabatan khilafah dengan wasiat dari Abu bakar. Dia...

Prestasi Abu Bakar ash-Shiddiq Selama Menjadi Khalifah

Prestasi Abu Bakar ash-Shiddiq Selama Menjadi Khalifah -  Khalifah Abu Bakar ash Shidiq memimpin umat Islam selama 2 tahun. Walaupun wakt...

Inilah Sejarah Singkat Proses Pengangkatan Khulafaur Rosyidin

Inilah Sejarah Singkat Proses Pengangkatan Khulafaur Rosyidin -  Nabi Muhammad saw tidak mengajarkan langsung bagaiman memilih pemimpin s...

Sejarah Model Kepemimpinan Khulafaur Rosyidin

Sejarah Model Kepemimpinan Khulafaur Rosyidin -  Kepemimpinan keempat khulafaurrosyidin berbeda-beda sesuai dengan karakter pribadinya da...

(Biografi) Profil Lengkap Abu Bakar Ash Shiddiq

(Biografi) Profil Lengkap Abu Bakar Ash Shiddiq -  Abu Bakar  adalah gelar yang diberikan setelah masuk Islam. Nama seblum Islam adalah A...